III Otwarte Mistrzostwa Łowicza 2002/2003

REGULAMIN

Tabela wyników
Pierwsza 20-ka - w VIII turniejach startowało łącznie 46 zawodników.
Z tabeli usunięto zawodników, którzy nie spełnili warunku uczestnictwa
w przynajmniej 5-ciu turniejach.


L.P.
GRACZ
Punkty zdobyte w poszczególnych eliminacjach
SUMA
I
10.10.
II
14.11
III
12.12
IV
16.01
V
13.02
VI
13.03
VII
10.04
VIII
24.04
1 Leszek Puchowski - Intrako Łódź 40 32 80 80 80 48 56 96 512
2 Mariusz Siekierski - Leg Łowicz 24 48 16 32 32 96 48 80 376
3 Artur Siekierski - Leg Łowicz 16 24 40 40 32 80 96 32 360
4 Piotr Puchowski - Intrako Łódź 80 48 32 40 24 40 40 48 352
5 Sylwester Grzanka - Leg Łowicz 16 64 24 32 24 32 80 32 304
6 Jacek Lebioda - Leg Łowicz 24 32 56 16 24 48 40 40 280
7 Adam Warzycha - Intrako Łódź 16 56 32 32 40 32 24 40 272
8 Maciej Turski - Leg Łowicz 24 24 - 48 56 - 32 56 240
9 Waldemar Sokół - Leg Łowicz 8 16 16 16 16 56 24 64 216
I Dorota Turska - Leg Łowicz 16 16 - 24 16 64 48 24 208
10 Tomasz Kromski - Łowicz 32 16 24 16 16 40 32 32 208
11 Michał Szczepaniak - Intrako Łódź 8 8 24 - 32 - 64 32 168
12 Robert Słubik - Leg Łowicz 24 16 32 16 16 - 32 24 160
13 Mieczysław Różycki - Leg Łowicz 16 24 32 24 8 - - 48 152
14 Waldemar Szkup - Leg Łowicz 32 32 - 24 - 24 24 16 152
II Dagmara Wiśniewska - Intrako Łódź 8 - - 64 24 - 24 24 144
15 Tomasz Olszewski - Płock 16 32 16 24 48 - - - 136
16 Marek Piaskowski - Łowicz 8 24 24 16 - - 32 - 104
17 Bogdan Adamczyk - Leg Łowicz 8 8 - 16 16 32 - 16 96


Regulamin:
Turniej OMŁ organizowany jest przez Łowicki Klub Darta "LEG".

Rozgrywany jest w pubie "KrokodyLEG" przy ulicy Baczyńskiego 9 w czwartki o godz. 18-ej (zgłoszenia na 30 min. przed turniejem).

Wpisowe od zawodnika 7zł + wrzuty przegrywającego, pierwsze legi są skredytowane.

- z wpisowego 2zł to opłata na RaDaR.
- po każdym turnieju pierwsza trójka otrzyma gotówkę: 30, 20 i 10zł
- na zakończenie całego cyklu zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają puchary,
  z miejsc 4-6 statuetki, pozostałe miejsca imienne dyplomy
- inne nagrody uzależnione są od pozyskania ewentualnych sponsorów
- dla pań przewidziano puchary za miejsca 1-3 i dyplomy

W nagrodach mają prawo partycypować wyłącznie Ci zawodnicy, którzy zagrali przynajmniej w 5 turniejach (50% + 1).

Turnieje zaliczane są do Polskiego Rankingu Darta RaDaR jako turnieje okręgowe.


W dniach 9, 23 i 30 stycznia 2003 w Klubie "Leg" zostaną rozegrane III Otwarte Mistrzostwa Łowicza w Crickieta.
Jednocześnie w Klub "LEG" organizuje cykl 20 turniejów "Grand Prix Łowicza" dla zawodników z tego miasta. Wszelkich informacji na temat tych rozgrywek udziela Maciek Turski - mtmats@kki.net.pl