Maradona Cup - Jesień 2008
Tabelę uzupełnia Robert "Kugel" Topolski

L.P.

ZAWODNIK
Punkty zdobyte w poszczególnych eliminacjach

SUMA
I
24.10
II
31.10
III
07.11
IV
14.11
V
21.11
VI
28.11
VII
05.12
VIII
12.12
1 Maciej Jędrzejczyk 20 20 20 - 20 4 16 12 112
2 Jarosław Tomczak 16 6 16 20 16 - 12 10 96
3 Piotr Piątczak 6 16 12 16 8 12 4 20 94
4 Radosław Tatarzyński 6 12 8 4 12 8 20 16 86
5 Artur Narkowicz 8 2 10 12 8 20 8 4 72
6 Dariusz Dębski 12 4 4 6 6 8 10 8 58
7 Andrzej Nowak 10 10 - 10 4 16 6 1 57
8 Radosław Fret 4 6 - 4 1 10 4 8 37
9 Sławomir Szwalbe - 8 4 1 4 6 8 2 33
10 Ireneusz Polus 2 8 8 4 2 2 2 4 32
11 Przemysław Tomczyk - - 6 1 10 4 4 1 26
12 Andrzej Klate 4 4 - 8 6 - 2 1 25
13 Robert Stolarski - 1 6 6 4 2 1 4 24
14 Michał Szczepaniak 4 2 4 - - 4 - 4 18
15 Robert Topolski 1 2 2 2 - - 4 6 17
16 Agnieszka Polus 2 1 2 4 1 - 1 1 12
                     
17 Janusz Włodarczyk - - 4 2 - - 6 1 13
18 Krzysztof Narowski - 4 - 8 - - - - 12
19 Paweł Wieczorek - 1 - 1 - 6 - 2 10
20 Emilia Szczepaniak 8 - - - - - - - 8
21 Michał Kwieciński - 4 2 1 - - - - 7
22 Zbigniew Wawrzyniak - - - - - - - 6 6
23 Michał Śnitko - - - - - 4 1 1 6
24 Zofia Gorska - - - - 4 - 1 - 5
25 Dariusz Marciniak 4 - - - - - - - 4
26 Tomasz Gawliński - - - - 2 - 2 - 4
27 Ewelina Bińczyk - - - 1 2 - - - 3
  Krzysztof Miazgowski - - - - 2 - 1 - 3
28 Krzysztof Gawrysiak - - - 2 - - - - 2
  Piotr Kostrzewski - - - - - - - 2 2
  Ula Łaska 2 - - - - - - - 2
  Szymon Łuczak 2 - - - - - - - 2
  Piotr Mieszała - - - - - - 2 - 2
  Maciej Smura - - - 2 - - - - 2
  Tomasz Cepa - - - - - - - 2 2
  Rafał Uniszewski - - 2 - - - - - 2
  Marcin Ziemiański - 2 - - - - - - 2
37 Adam Bińczyk - - - 1 - - - - 1
  Małgorzata Klate 1 - - - - - - - 1
  Łukasz Kukuła - 1 - - - - - - 1
  Woźniak - - - - 1 - - - 1
  Tomasz Cepa - - - - - - - 2 2
  41 18 20 16 22 19 14 21 22  Maxy

 Maciej Jędrzejczyk   3 
 Dariusz Dębski   2 
 Piotr Piątczak   2 
 Jarosław Tomczak   2 
 Andrzej Nowak   1 
 Emilia Szczepaniak   1 
 Radosław Tatarzyński   1 
 Przemysław Tomczyk   1 
Zejścia

 Andrzej Nowak   160 
Zakończenia

 Maciej Jędrzejczyk   15 
 Maciej Jędrzejczyk   16 
 Piotr Piątczak   16x2 
 Andrzej Nowak   17x2 
 Piotr Piątczak   17x2 
 Maciej Jędrzejczyk   18x5 
 Andrzej Nowak   18x3 
 Artur Narkowicz   18 
 Jarosław Tomczak   18 
 Adres: Łagiewnicka 118c (wjazd pod sam lokal od Dzikiej)
 Godzina: 19.00 (zapisy do 18.55).
 Wpisowe 5pln, wrzuty przegrywającego.
 Gracz ma 15 min. od wyczytania do stawienia się na lini.
 Nagrody ( do podziału całość wpisowego, minus pucharki):
     1m. 40% sumy wpisowego
     2m. 25%
     3m. 20%
     4m. 10%
     5m. 5%
za miejsca 1-3 (być może także 4-6) - pucharki, w zależności od frekwencji, 2 lub 3 koperty do rozlosowania wśród uczestników co najmniej 7 turniejów, żeby być sklasyfikowanym trzeba być na przynajmniej 5 turniejach.