Maradona Winter Cup 2008

REGULAMIN

Tabelę uzupełnia Robert "Kugel" Topolski

L.P.

ZAWODNIK
Punkty zdobyte w poszczególnych eliminacjach

SUMA
I
04.01
II
11.01
III
18.01
IV
25.01
V
01.02
VI
08.02
VII
15.02
1  Maciej Jędrzejczyk 20 22 24 18 24 24 22 154
2  Radek Tatarzyński 1 8 20 12 4 14 10 69
3  Piotr Piątczak 6 4 12 10 8 20 6 66
4  Artur Narkowicz - 14 10 14 12 10 4 64
5  Zdzisław Nowak - - - 22 14 16 8 60
6  Andrzej Klate 4 - 14 6 6 4 18 52
7  Maciej Jankowski - 18 4 - 16 - 10 48
8  Mirosław Petryniak 12 10 6 2 10 2 - 42
9  Dariusz Dębski 4 12 12 6 1 1 6 42
10  Tomasz Cepa - - - - 20 4 14 38
11  Szymon Łuczak 10 6 2 8 4 6 2 38
12  Andrzej Nowak - 6 16 8 4 2 - 36
13  Michał Kwieciński - 4 6 6 8 8 - 32
14  Jarosław Tomczak - 2 1 2 8 6 12 31
15  Emilia Szczepaniak - - - 4 4 12 8 28
16  Radosław Fret - - 4 2 10 10 2 28
17  Krzysztof Kanarek 1 8 4 10 2 2 1 28
18  Rafał Uniszewski 6 2 8 - 2 8 - 26
19  Piotr Masłowski - - 10 4 4 6 - 24
20  Mateusz Rasmus - - 4 1 - 12 6 23
21  Przemek Bernacki 8 6 2 - 2 - 4 22
22  Agnieszka Kwiecińska - 2 8 4 2 4 2 22
23  Robert Topolski 2 4 4 1 2 8 1 22
24  Ireneusz Polus - 2 8 6 1 2 2 21
25  Piotr Klate 16 - - - - - - 16
26  Mariusz Piecyk - - 4 - 12 - - 16
27  Piotr Kostrzewski - 10 6 - - - - 16
28  Michał Śnitko - 2 4 4 6 - - 16
29  Szymon Bugajski - - - - 8 - 6 14
30  Radosław Terlecki - - 4 2 4 4 - 14
31  Michał Stępora 2 2 2 2 2 4 - 14
32  Michał Szczepaniak 2 - - - 2 8 - 12
33  Marta Micał - - 2 1 6 1 1 11
34  Marian Golis 4 - 6 - - - - 10
   Krzysztof Narowski 4 - - - 6 - - 10
36  Małgorzata Klate 1 - 2 2 2 2 1 10
37  Katarzyna Thim 1 2 2 2 1 1 1 10
38  Michał Gittler 8 - - - - - - 8
   Michał Kosiorkiewicz - - 8 - - - - 8
40  Sławomir Piorunowski 1 6 1 - - - - 8
41  Jarosław Łukaszczyk - - - - - 6 - 6
   Sławomir Konczak - - - - - 4 2 6
   Piotr Włodarczyk - - - - 4 - 2 6
44  Daria Polus - - - 2 1 2 1 6
45  Radosław Jabłoński - - - - - 4 1 5
46  Krzysztof Parobiec - - 2 1 - - 2 5
47  Michał Zdunek - 1 2 - 1 - 1 5
48  Tomasz Borszyński - 4 - - - - - 4
   Piotr Cepa - - - - - - 4 4
   Michał Solarz - - - - 4 - - 4
   Małgorzata Storczyk - - - - - 4 - 4
   Krzysztof Tuszyński - - - - - - 4 4
53  Maksymilian Sztejka 1 2 - - - - - 3
54  Piotr Denys 2 - - - - - - 2
   Katarzyna Gliniecka - - - - - 2 - 2
   Małgorzata Jaworska - - - - - 2 - 2
   Marcin Kopias - - - - - - 2 2
58  Piotr Fąch - 1 - - - - - 1
   Piotr Szczęsny - - - - 1 - - 1
60                  


REGULAMIN

 Adres: Łagiewnicka 118c (wjazd pod sam lokal od Dzikiej)
 Godzina: 19.00 (zapisy do 18.55).
 Wpisowe 5pln, wrzuty przegrywającego.
 Nagrody ( do podziału całość wpisowego):
     1m. 40% sumy wpisowego
     2m. 25%
     3m. 20%
     4m. 10%
     5m. 5%
 W zależności od frekwencji, 2 lub 3 koperty do rozlosowania wśród uczestników co najmniej 6 turniejów, żeby być sklasyfikowanym trzeba być na przynajmniej 4 turniejach.