Wyniki Turnieju o Puchar Metropolis rozegranego 12.05.2002

1 Rafa³ Pietroń Nietoperz Sosnowiec
2 Pawe³ Balcerak Jungerss £ód¼
3 Grzegorz Mychal Philadelphia Ruda ¦l.
4 Jaros³aw Staniszewski Metropolis £ód¼
5 Irek Baranowski D.W.A. Intrako £ód¼
  Witek Rych³owski J.P.D. £ód¼
7 Ela Olszewska Klub 301P³ock
  Adam Warzycha D.W.A. Intrako £ód¼
9 Piotr Czyæ Czarny Koń £ód¼
  Bartosz Kosek Metropolis £ód¼
  Tomasz Olszewski Klub 301 P³ock
  Piotr Puchowski Blues Intrako £ód¼
13 Stanis³aw Go³da Philadelphia Ruda ¦l.
  Micha³ Szczepaniak Blues Intrako £ód¼
  Asia Zalega Intrako £ód¼
  Pawe³ Zalewski Piao Kluge P³ock
17 Piotr Cepa J.P.D. £ód¼
  Tomasz Ja¶kiewicz Blues Intrako £ód¼
  Edward Kruszyna Czarny Koń £ód¼
  Rafa³ Przyby³owski Aztex Champions £ód¼
  Leszek Puchowski Blues Intrako £ód¼
  Piotr Szczźsny J.P.D. £ód¼
  Marek Wojciechowski Aztex Champions £ód¼
  Andrzej Wo¼niak D.W.A. Intrako £ód¼
25 Piotr Kuleta Papirus £owicz
  Przemek Palmowski Czarny Koń £ód¼
  Grzegorz Podlasiak Nadzieja Champions £ód¼
  W³odek Siderowicz Nadzieja Champions £ód¼
  Robert S³ubik Leg £owicz
  Emilia Szczepaniak Intrako £ód¼
  Maciej Turski Leg £owicz
  Dagmara Wi¶niewska Intrako £ód¼
33 Jerzy Jankowski Archiwum £od¼
  Beata Kolowiak £od¼
  Pawe³ Toczek Intrako £ód¼